Belge Yönetimi ve Türkiye'de Belge Yönetimi Gereksinimi

Yazarlar

  • Hüseyin Odabaş Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2005.446

Anahtar Kelimeler:

Belge yönetimi, Belge yönetimi sistemi, Bilgi yönetimi

Özet

Kurum ve kuruluşlar, yaptıkları işlemler ve hizmetlerin sonucu olarak birçok türde belge üretirler. Etkin bir yazılı iletişim anlayışı ve yöntemi, kurum ve kuruluşlarda belgelerin denetim altına alınması ile sağlanabilir. Söz konusu denetim, yazılı iletişimin en önemli araçlarından biri olan belgelerin üretilmesi ve çoğaltılması işlemlerini düzenlemesinin yanısıra, bu belgelerin zamanında üretilmesi, kullanılması ve iletilmesini de sağlayacaktır. Bu nedenle belgelerin gerek güncel gerekse güncel olmadıkları dönemlerde kontrol altına alınabilmesi için bir belge yönetimi programına gereksinim vardır. Bu gereksinim, henüz ulusal bir belge yönetimi programı bulunmayan Türkiye için de geçerlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2005-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Odabaş, H. (2005). Belge Yönetimi ve Türkiye’de Belge Yönetimi Gereksinimi. Bilgi Dünyası, 6(1), 36-57. https://doi.org/10.15612/BD.2005.446

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler