Samsun’da Kitap Kafelerin Ürün Pazarlama Stratejilerinde İç Mekân Tasarımı ve Estetiğin Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2022.695

Anahtar Kelimeler:

Kitap Kafe, Kitap Ev, Kütüphane Kafe, Uyanık Kütüphane, Nöbetçi Kütüphane, Üçüncü Mekân

Özet

Çalışmada temel olarak kitap kafelerin bilgi ve belge yönetimi disiplini içerisindeki yeri incelenmekte ve bu işletmelerin sahip olduğu tasarım ve estetik unsurları değerlendirilmektedir. İşletmecilerin kitap kafelerde sergiledikleri mimari organizasyon yapıları ve pazarlama stratejilerinin keşfedilebilmesi için derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Müşterilerin kitap kafelerin tasarım ve estetik sunumlarından beklentilerinin ölçülebilmesi ve işletmecilerin pazarlama stratejileriyle kıyaslanabilmesi için ise anket tekniğine başvurulmuştur. Çalışmanın evrenini Samsun il merkezinde hizmet vermekte olan kitap kafeler ve müşterileri oluşturmaktadır. Örneklem olarak bu kentte işletilmekte olan Cingöz Kütüphane (Cingöz), Eflatun Kitap Kafe (Eflatun) ve Holmes Book Cafe (Holmes) isimli kitap kafelerin işletmecileri ve müşterileri seçilmiştir. Bu mekânları kullanan 204 kişiye uygulanan anket sonucunda bireylerin tercih noktasındaki belirleyici faktörlerin sessizlik ve rahatlık olduğu; rahatlık hissinin ise iç tasarımın bireyde uyandırdığı estetik algıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca mekândaki aromatik kokuların bireylerin çalışma motivasyonuna katkı sağladığına dair önemli bulgular elde edilmiştir. Kitap kafe işletmelerinin tasarım ve estetik bütünlüğünü yakalayarak kurguladıkları mimari organizasyonlarını bir pazarlama stratejisine çeviren işletme sahiplerinin bakış açılarını dile getirmesi yönüyle çalışma alanyazına değer katacaktır. Çalışma, müşterilerin iç mekân tasarımında estetiğin önemli bir etken olduğunu vurgulamaları bakımından da önemli bulgulara sahiptir. Alan araştırması sırasında kitap kafe türlerinin zincir kitap kafeler, bağımsız kitap kafeler, kıraathaneler ve kütüphane kafeler şeklinde pek çok türünün olduğunun ortaya çıkması, bu çalışmanın ortaya koyduğu önemli bulgulardan biridir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Odabaş, H., & Donbay, U. (2022). Samsun’da Kitap Kafelerin Ürün Pazarlama Stratejilerinde İç Mekân Tasarımı ve Estetiğin Etkisi. Bilgi Dünyası, 23(2), 141-172. https://doi.org/10.15612/BD.2022.695

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler