Bilgi Politikaları Açısından Kapitalist Ekonomik Sistemde Bilgi Toplumu Olgusu

Yazarlar

  • Tülay Fenerci Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2004.499

Anahtar Kelimeler:

Bilgi toplumu, Bilgi politikaları, Kapitalizm

Özet

Çağımızın yeni olgusu bilgi toplumu, bilgi ve bilgi teknolojilerinin üretim araçları arasına girmesi ile gerçekleşen yeni bir ekonomik, sosyal ve siyasal evreyi temsil etmektedir. Bu olgu, kapitalist sistem içinde gelişmekte ve yayılmaktadır. Hem kapitalist sistemin hem de bilgi toplumunun özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından sunduğu fırsatlar yanında taşıdığı riskler de bulunmaktadır. Söz konusu fırsatlardan yararlanmak ve riskleri en aza indirgemek, doğru formüle edilmiş bilgi politikaları ile mümkün olabilir. Bununla beraber bilgi politikaları sadece altyapı sorunu çerçevesinde değerlendirilmemelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2004-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Fenerci, T. (2004). Bilgi Politikaları Açısından Kapitalist Ekonomik Sistemde Bilgi Toplumu Olgusu. Bilgi Dünyası, 5(1), 74-92. https://doi.org/10.15612/BD.2004.499

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler