Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medya Politikaları

Yazarlar

  • Murat Akbaş A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetim
  • Tülay Fenerci Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2016.518

Anahtar Kelimeler:

Sosyal medya, politika, üniversite kütüphaneleri, sosyal medya politikası, sosyal medya rehberi

Özet

Çağımızın yeni fenomeni sosyal medya tüm dünyada kişi ve kuruluşlar tarafından yoğun ve yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu yeni iletişim ve paylaşım platformu, kullanıcılarına yeni fırsatlar sunmakla beraber bazı tehditler de barındırmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya hesaplarının işletim, yönetim ve denetimi önemli hale gelmekte ve bir sosyal medya politikası oluşturma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda makalede; Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin bir sosyal medya politikasına sahip olup olmadığı saptanmış ve kütüphanecilerin sosyal medya politikasını birihtiyaç olarak görüp görmediğine ilişkin farkındalık düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında sosyal medyayı kullandığı tespit edilen 90 üniversite kütüphanesine anket uygulanmış ve ankete katılan 67 (% 74,4) üniversite kütüphanesinin yanıtları değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda ankete katılan kütüphanelerin yalnızca %7,4’ünün kütüphane için oluşturulmuş bir sosyal medya politikası bulunduğu ve kütüphanecilerin çoğunlukla (%82) kütüphaneler tarafından sosyal medya politikası vb. bir belgenin rehber olarak kullanılması gerektiğine inandığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’deki üniversite kütüphanelerine rehber olabileceği düşünülen bir sosyal medya politikası önerisi hazırlanmış ve bu çalışmada sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2016-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Akbaş, M., & Fenerci, T. (2016). Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medya Politikaları. Bilgi Dünyası, 17(2), 201-231. https://doi.org/10.15612/BD.2016.518

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler