Türkiye İçin Bir Enformasyon Politikasının Ana Ögeleri Neler Olmalı?

Yazarlar

  • M. Ender Arkun TÜBİTAK

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2003.505

Anahtar Kelimeler:

Enformasyon politikası, Enformasyon planlaması, Bilgi teknolojileri, TUENA, E-devlet, E-toplum, İnternet

Özet

Bu yazıda enformasyon bilimi ve teknolojisinin dünyada ulaştığı çağdaş boyut ve kuzey yarım küre ülkelerinin bu alanda ulaştıkları ve ulaşmayı planladıkları düzey tartışıldıktan sonra bu alandaki çağdaş eğilimlere yer verilmiştir. Bu çerçevede özellikle AB ülkelerinin uyguladıkları çerçeve programlarının sonuncusu olan 6. Çerçeve Programının “Enformasyon Toplumu Teknolojileri” alanındaki öngörüleri özetlenerek, Türkiye’nin de taraf olduğu bu Programın beklentileri değerlendirilmiştir. Daha sonra, Türkiye’de bu alanda yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalara yer verilerek, özellikle TUENA raporunun çıktıları değerlendirilmiştir. Son olarak, Türkiye tarafından benimsenmesi yerinde olacak bir enformasyon politikasının ana ögelerinin neler olması gerektiği tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2003-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Arkun, M. E. (2003). Türkiye İçin Bir Enformasyon Politikasının Ana Ögeleri Neler Olmalı?. Bilgi Dünyası, 4(2), 175-191. https://doi.org/10.15612/BD.2003.505

Sayı

Bölüm

Görüşler