Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri

Yazarlar

  • Vedat Gültekin Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
  • Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü https://orcid.org/0000-0003-3818-3829

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2022.669

Anahtar Kelimeler:

Öğrenme, öğrenme stratejileri, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı

Özet

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, öğrencilerin öğrenme biçimlerini değiştirmiş; bilginin olduğu gibi aktarılmasına dayalı eğitim uygulamaları güncelliğini yitirmiştir. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme sürecinde aktif olarak yer almalarına ilişkin görüşler, öğrenme stratejilerini eğitim alanında önemli konulardan biri haline getirmiştir. Öğrencilere bilgiye erişme, bilgiyi kullanma ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazandırılması önem kazanmıştır. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitim etkinlikleri, öğrenci öğrenme stratejileri doğrultusunda ve yenilikçi yaklaşımlar çerçevesinde yürütülmelidir. Bu araştırma, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı öğrencilerinin öğrenme stratejileri kullanımlarını belirlemek ve kullandıkları öğrenme stratejilerinin bazı değişkenlere (cinsiyet, yaş vb.) göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik öğrencileri, anlamayı izleme stratejilerini ve anlamlandırma stratejilerini yoğun olarak kullanırlarken, örgütleme stratejilerini, yineleme stratejilerini ve duyuşsal stratejileri daha az kullanmaktadırlar. Öğrencilerin kullandıkları bazı öğrenme stratejilerinin yaş grubu, cinsiyet ve eğitim gördükleri programı isteyerek seçip seçmeme durumlarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejileri ile mezun oldukları lise türü ve sınıf düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-05-10

Nasıl Atıf Yapılır

Gültekin, V., & Özel, N. (2022). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri. Bilgi Dünyası, 23(1), 1-22. https://doi.org/10.15612/BD.2022.669

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>