Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA)

Yazarlar

  • Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2015.473

Anahtar Kelimeler:

Kataloglama, Bilginin düzenlenmesi, Bibliyografik denetim, Kaynak Tanımlama ve erişim

Özet

Bilgi kaynaklarının düzenlenmesi ve erişime sunulmasına yönelik olarak geliştirilen ve Anglo- Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (Anglo-American Cataloging Rules 2 - AACR2)’nin yerini alan yeni kataloglama standardı RDA, kataloglama kurallarının kullanımını ve yorumlanmasını kolaylaştırmayı, tüm bilgi ortamları için bibliyografik denetimi etkili bir şekilde sağlamayı, bilgi kaynakları arasında hiyerarşik ve mantıksal ilişkileri kurmayı, kütüphane verilerini farklı kaynaklardaki verilerle bütünleştirmeyi ve bilgi kaynaklarına erişim için işlevsel bir yapı sunmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda RDA, bibliyografik evrenin yeniden ve daha etkin biçimde düzenlenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada RDA’nın bu hedef ve amaçlarına yönelik olarak ortaya koyduğu yeni yaklaşımlar, yapı, terminoloji, kurallar, uygulamalar ve unsurlar literatüre dayalı olarak açıklanmakta, dünyada ve Türkiye’de RDA’ya yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ele alınmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2015-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Özel, N. (2015). Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA). Bilgi Dünyası, 16(1), 23-44. https://doi.org/10.15612/BD.2015.473

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>