Editörden

Yazarlar

  • Semanur Öztemiz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Editörden

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-06-14

Nasıl Atıf Yapılır

Öztemiz, S. (2023). Editörden. Bilgi Dünyası, 24(1). Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/713

Sayı

Bölüm

Editörden