Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara’daki Üniversite Kütüphaneleri Örneğ

Yazarlar

  • Semanur Öztemiz Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.136

Anahtar Kelimeler:

Bilgi güveliği farkındalığı, Kütüphaneler, Ankara

Özet

Kurumsal düzeyde bilgi güvenliğine ilişkin bilinç ya da farkındalığın artırılması kurumsal faaliyetlerin amaca uygun ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma, toplumsal birer kurum olan bilgi merkezlerinde bilgi güvenliği farkındalığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitel yönteme dayalı olarak yapılan araştırma, Ankara’da bulunan toplam 14 üniversite kütüphanesi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri kütüphane ve dokümantasyon daire başkanları ya da yardımcıları ile yüz yüze ya da telefonla yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, kütüphanelerin büyük bir kısmında bilgi güvenliğinin sağlanması gerekli ve önemli bulunurken, bilgi güvenliğinin ne olduğu ve ne tür uygulamaları içerdiği hususunda yeterince bilgi sahibi olunmadığı, hali hazırda yürütülen güvenlik uygulamalarının bilgi işlem daire başkanlıkları tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Öztemiz, S., & Yılmaz, B. (2013). Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara’daki Üniversite Kütüphaneleri Örneğ. Bilgi Dünyası, 14(1), 87-100. https://doi.org/10.15612/BD.2013.136

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 4 5 > >>