Türk Eğitim Politikasında Okuma Alışkanlığı

Yazarlar

  • Sibel Karaaslan Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2016.491

Anahtar Kelimeler:

Eğitim politikası, okuma alışkanlığı, okuma kültürü

Özet

göre belirlediği okur tipine göre sayısal olarak ölçülebilmektedir. Ancak okuma alışkanlığı ile ilgili son yıllarda literatürde ortaya çıkan iki önemli kavram “okuma kültürü” ve “eleştirel okuma”dır. Bu kavramlar okuma alışkanlığında; okumanın kalitesi, bilginin değerlendirilmesi, muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi ve okuma alışkanlığının yaşam şekli haline getirilmesi gibi yöntem ve tekniklerle ilgilidir.

Bu çalışmada; Türkiye’de, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma açısından; yasalar, yönetmelikler, genelgeler, kalkınma planları ve eğitim şûraları, eğitim politikasında okuma alışkanlığının yeri incelenmiştir. Okuma alışkanlığının ölçüldüğü çeşitli araştırmalar öğrencilerin de öğretmenlerin de okuma alışkanlıklarının; PISA 2012 sonuçları, öğrencilerin eleştirel okuma alışkanlıklarının; öğretmenler ile ülke genelinde yetişkinlerin okuma alışkanlığı ile ilgili yapılan araştırmalar ise okuma kültürünün, gelişmiş ülkelere kıyasla geride olduğunu göstermektedir. Araştırmalar doğrultusunda; okuma alışkanlığı, okuma kültürü ve eleştirel okumanın öğrencilere ve bireylere kazandırılması için eğitim politikasında yapılması gerekenler değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2016-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Karaaslan, S. (2016). Türk Eğitim Politikasında Okuma Alışkanlığı. Bilgi Dünyası, 17(1), 104-119. https://doi.org/10.15612/BD.2016.491

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri