Türkiye’de Engelli Farkındalığı ve Engelli Bireylerin Adalete Web Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Korhan Levent Ertürk Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
  • A. Aslı Şimşek Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Damla Gülseren Songür Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Gökhan Şengül Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.451

Anahtar Kelimeler:

Engellilik, Engelli bireyler, Erişilebilirlik, Adalet, Sosyal Hizmet

Özet

Fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı olan bireyler toplumun bir grubunu oluşturmaktadır. türkiye’de bu bireyler ve/veya çevreleri toplumda doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Günümüzde eğitim, sağlık, adalet, sosyal güvenlik gibi alanlarda bu durum sıklıkla görülebilmektedir. Söz konusu bireyler sorunlarıyla ilgilenilmesini ve çözüme kavuşturulmasını istemektedirler. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi anılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar ile doğrudan ilişkilidir. Çalışmamız, bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı olan bireylerin ortak bir terimle ifade edilmesi, engelli birey farkındalığının ortaya konulması ve bu bağlamda ilgili bazı web sitelerinin bu bireyler açısından yeterliliğinin sorgulanmasına yöneliktir. Web sitelerinin olabildiğince erişilebilir yapılması engelli kullanıcılara diğer bireyler ile eşit hakların sağlanmasına katkı sağlayabilecek, bilgi ve iletişim kaynaklarını çeşitlendirebilecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Ertürk, K. L., Şimşek, A. A., Songür, D. G., & Şengül, G. (2014). Türkiye’de Engelli Farkındalığı ve Engelli Bireylerin Adalete Web Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, 15(2), 375-395. https://doi.org/10.15612/BD.2014.451

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler