Akademik Kütüphanelerin Dışsal Çevresi ve Yöneticilerin Çevresel Taramaları

Fahimeh BABALHAVAEHI, Mohammad Reza FARHADPOOR

Öz

Önemlilik, değişebilirlik ve karmaşıklık” bir örgütün dışsal çevresinin özellikleri arasında sık sık karşılaşılmakta olanlardır. İşletmeciler, dışsal çevreyi, olaylar hakkında bilgilenmek ve organizasyonun gelecekteki faaliyet yönlerini planlıyabilmek amacıyla taramaktadırlar. Bu çalışma önce, İslâmi Azad Üniversitesi kütüphane ve enformasyon merkezi yöneticilerinin, çevresel söktörlere özgü “önemlilik, değişebilirlik ve karmaşıklık” ile ilişkili olarak neyi nasıl anladıklarını incelemeyi amaçlamaktadır.İkinci olarak ise, “Algılanmış stratejik belirsizlik” ve “algılanmış çevresel belirsizlik” ögelerini hesaplamayı hedefleyerek, onların her çevresel sektördeki taranış miktarı ile ilgili korelasyonunu hesaba katmayı amaçlamaktadır. Kullanılan anketin ana kütlesi,İslâmi Azad Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin büyük ve en büyük olanlarını içeren 232 birimden 94’üdür. Veriler, posta yoluyla veya yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Sonuçlar tarama miktarının algılanan stratejik belirsizliklere göre (0,339’dan 0,245’e kadar olmak üzere) ve algılanan çevresel belirsizliklere göre, (0,607’den 0,770’e kadar olmak üzere) her bir çevresel sektör ile kuvvetli bir korelasyon içerisinde ilişkilendiğini göstermektedir. Hizmet temelli örgütler olarak faaliyet gösteren kütüphane ve enformasyon hizmetleri alanında, çevreyi tarayan yöneticiler, müşteriler ve teknolojik sektörler önemli, değişken ve karmaşık olarak düşünülmektedirler. Karmaşıklık alanında 3,88’lik bir rekabet ortalama değeri bu sektörün ve enformasyon hizmetleri alanındaki birçok karmaşıklığın değerini belirlemektedir.

Anahtar Kelimeler

Akademik kütüphaneler; Çevresel tarama; Enformasyon edinme; Enformasyon kullanımı

Tam Metin: PDF (English)

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK