Reşat Nuri Güntekin Mektuplarının İçerik Tabanlı Sosyal Ağ Analizi

Yazarlar

  • Sümeyye Akça Hacettepe Üniversitesi
  • Müge Akbulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2017.566

Anahtar Kelimeler:

Sosyal ağ analizi, Reşat Nuri Güntekin, mektuplar, Osmanlıca

Özet

Reşat Nuri Güntekin’in mektupları, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarıyla ilgili önemli bir bilgi kaynağı niteliğindedir. Güntekin, Atatürk ve Hasan Âli Yücel gibi isimlerle çalışmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan hemen sonraki dönemde üst düzey bürokratik görevlerde bulunmuştur. Bu çalışmada, Cumhuriyetin ilk yıllarını kapsayan bu mektuplardaki kişiler arasındaki ilişkiler ve örtük ağlar görselleştirilmiştir. Ayrıca mektuplarda geçen bazı önemli olaylar da belirlenmiştir. İçerikte yer alan yetmiş üç coğrafî nokta Dünya haritası ve Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiştir. Tarihi olmayan mektuplar için yapılan içerik ve yakınlığa dayalı analizler neticesinde bu mektupların tarihleri ortaya çıkarılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2017-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Akça, S., & Akbulut, M. (2017). Reşat Nuri Güntekin Mektuplarının İçerik Tabanlı Sosyal Ağ Analizi. Bilgi Dünyası, 18(1), 143-147. https://doi.org/10.15612/BD.2017.566

Sayı

Bölüm

Görüşler