Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Sümeyye Akça Ardahan Üniversitesi, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Müge Akbulut Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2018.695

Anahtar Kelimeler:

Yağmacı dergiler, Beall listesi, korsan dergiler, Jeffrey Beall

Özet

Bu çalışmada literatürde yağmacı dergiler bağlamında otorite sayılan Beall listesinde yer alan Türkiye menşeli dergiler tespit edilmiş ve ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bulgularda Beall listesindeki dergilerin %3,2’sinin Türkiye menşeili olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Türkiye listede Hindistan’dan sonra ikinci sırada görülmektedir. Listedeki Türkiye menşeli dergi sayısı 2003 yılından 2010 yılına kadar belli bir seviyede seyrederken (2010 yılında yedi dergi) 2011 yılından itibaren ani bir artış göstermeye başlamış ve 2016 yılında sayı 41’e ulaşmıştır. Sayıları ciddi boyutta artan bu yağmacı dergilerin önünü alabilmek adına çalışma kapsamında tartışılan kriterlerin (Beall tarafından belirlenen ya da Beall listesini eleştiren araştırmacılar tarafından ortaya konan kriterler) yağmacı dergilerin belirlenmesi açısından araştırmacılara yol gösterici olacağı kanaatindeyiz.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2018-12-23

Nasıl Atıf Yapılır

Akça, S., & Akbulut, M. (2018). Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 19(2), 255-274. https://doi.org/10.15612/BD.2018.695

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler