Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yazarlar

  • Metin Turan Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.401

Anahtar Kelimeler:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Telif, Eserler, Eser çeşitleri, Telif hakları, Öncü ülkeler, Uluslararası telif sözleşmeleri, İçerik analizi

Özet

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na (FSEK) göre eser, sahibinin özelliğini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünleridir. Çalışmada, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile bu alanda dünyada öncü olan İspanya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık Telif Hakları Kanunları incelenmektedir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada, eser ve eser çeşitleri ile ilgili kanun maddeleri çerçevesinde sınırlandırılmakta ve bu doğrultuda Türkiye’de telif hakları koşulları ve sorunları tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Hipotezimiz, Türkiye, İspanya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık, Bern, Roma, WIPO Telif Hakları, WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmeleri, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) ve Avrupa Birliği (AB) Direktiflerini onaylayıp mevzuatları ile uyumlu hale getirdiklerinden telif mevzuatlarında bir uyumsuzluk bulunmamaktadır, şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, ilgili ülkelerin telif mevzuatlarının eser ve eser çeşitleri açısından bir uyumsuzluğunun bulunmadığı ortaya çıkmış ve hipotez kanıtlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, M. (2014). Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Bilgi Dünyası, 15(1), 125-158. https://doi.org/10.15612/BD.2014.401

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler