Bulut Bilişim ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi

Yazarlar

  • Metin Turan Türkiye Kalkınma Bankası

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.448

Anahtar Kelimeler:

Bilişim, bilgi sistemleri, bulut bilişim, vergi, Türkiye’de Vergi Sistemi, bulut bilişimde vergi, içerik analizi

Özet

Bulut bilişim genel olarak yazılımın, altyapının ve platformun hizmet olarak sunulması ve bu bilişim kaynaklarına çoğunlukla İnternet üzerinden yerden bağımsız erişim sağlanmasıdır. Bulut bilişim İnternetin gelişmesi ve kullanımının artması ile yaygınlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı, kullanılan ya da hizmete sunulan bulut bilişim hizmetleri için oluşan vergi konusunu analiz etmektir. Çalışmada, kurum ve kuruluşların bulut bilişim hizmetleri dolayısıyla hangi tür vergilere tabi oldukları incelenmiş ve ortaya çıkan sorunlar belirtilerek çözüm önerileri sunulmuştur. Bu kapsamda, vergi kanunları ve ikincil mevzuat içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve Türkiye’de vergi mevzuatında doğrudan ve dolaylı olarak bulut bilişime yönelik çeşitli hükümlerin bulunduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, M. (2014). Bulut Bilişim ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi. Bilgi Dünyası, 15(2), 296-326. https://doi.org/10.15612/BD.2014.448

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler