Türkiye’de Telif Hakları İhlalleri: Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Metin Turan Türkiye Kalkınma Bankası
  • Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.396

Anahtar Kelimeler:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Telif hakları ihlalleri, Yargıtay Kararları, İçerik analizi

Özet

Makalede, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) yer alan ve cezai hükümler içeren maddeler çerçevesinde telif uygulamalarındaki sorunlar incelenmiştir. Makale kapsamında veri tabanlarında bulunan 2000 yılı ve sonrası Yargıtay Kararları, FSEK’in 71, 72 ve 81’inci maddeleri öncelikli olmak üzere, konu ile ilgili diğer maddeleri de değerlendirilmiş ve telif hakları ile ilgili mezkûr kanun maddeleri çerçevesinde telif ihlallerinin hangi alanlarda yoğunlaştığı ve hangi sıklıkla gerçekleştiği yani frekansları gibi sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ihlallerin ya da sorunların büyük çoğunluğunun bandrol uygulamaları (%71) konusunda olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, M., & Yılmaz, B. (2014). Türkiye’de Telif Hakları İhlalleri: Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, 15(1), 55-75. https://doi.org/10.15612/BD.2014.396

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 4 5 > >>