19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler

Yazarlar

  • Fatih Rukancı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.413

Anahtar Kelimeler:

Tıp kütüphaneciliği, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Tıp, Osmanlı Devleti, Derme geliştirme, Arşiv belgeleri

Özet

Çalışmada, 19. yüzyılda Osmanlılarda kurumsallaşmaya başlayan ve bu yüzyıl boyunca da büyük bir gelişim gösteren tıp eğitim-öğretiminin lokomotifi durumundaki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kütüphanesi’ne bağış ve satın alma yoluyla temin edilen kitaplar ile farklı türdeki kaynaklara ilişkin arşiv belgeleri incelenmiştir. Bu arşiv belgeleri ait olduğu döneme ilişkin Osmanlı tıbbındaki batılılaşma hareketlerinin birer kanıtı niteliğinde iken diğer yandan Osmanlı Devleti’nin o dönemde tıp eğitimine ve dolaylı olarak da Avrupa’da tıp alanındaki bilimsel çalışmalara ne denli önem verdiğini ve ihtiyaç duyulan kitapların temini için gerekli yazışmaların yapıldığını da açıkça ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Rukancı, F. (2014). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler. Bilgi Dünyası, 15(1), 189-201. https://doi.org/10.15612/BD.2014.413

Sayı

Bölüm

Görüşler