Türkiye’de Özel Arşivler

Yazarlar

  • Fatih Rukancı niversity of Ankara, Faculty of Language and History - Geography, Dept. of Information and Records Management
  • Hakan Anameriç University of Ankara, Faculty of Language and History - Geography, Dept. of Information and Records Management
  • Yusuf Yalçın İzmir University

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2016.503

Anahtar Kelimeler:

Özel arşivler, Türkiye’de özel arşivler, resmi belge, arşiv mevzuatı, özel arşiv materyali

Özet

Özel arşivler genellikle, yasal olarak kamuya ait olmayan arşivler olarak tanımlanmaktadır. Bu arşivler kamuya ait olmamaları ve yasal kanıt niteliği taşımadığı genel kabulüyle daha az önemli olarak algılanmaktadır. Ancak araştırmacılar bir olay ve konunun detaylı olarak incelenmesi amacıyla özel arşivlere başvurmaktadır. Özel arşivlerdeki doküman miktarı ve bunların bütünleyici özelliği dikkate alındığında bunların resmi bir otorite tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Türkiye’de kamu ve özel arşivler için ulusal bir arşiv yasası bulunmamaktadır. Arşivlere ilişkin yürürlükteki mevzuat özel arşivlerin denetlenmesi ve erişimi açısından oldukça yetersizdir. Bu çalışmada yabancı ülkelerde özel arşiv uygulamalarından örnekler verilerek Türkiye’deki özel arşivlerin potansiyeli ve yapılması gereken çalışmalara değinilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2016-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Rukancı, F., Anameriç, H., & Yalçın, Y. (2016). Türkiye’de Özel Arşivler. Bilgi Dünyası, 17(1), 22-38. https://doi.org/10.15612/BD.2016.503

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler