Eğitimi Gerçekleştirmek: Öğretim Programlarında Okul Kütüphanelerinin Yeri

Yazarlar

  • İnci Önal Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Özlem Şenyurt Topçu Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.123

Anahtar Kelimeler:

Okul kütüphaneleri, Öğretim programları, İlköğretim, Eğitim sistemi, Türkiye

Özet

Çalışmamız, Türkiye’de eğitim sistemi içinde yer alan öğretim programlarının öğrencileri okul kütüphanelerini kullanmaya nasıl yönlendirdiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2012 Mayıs ve 2013 Şubat tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan öğretim programlarından 30 ilköğretim programı saptanmıştır. İlköğretim programlarında kütüphane kullanımı, okuma ve araştırmaya yönlendirici ifadelerin olup olmadığı her programın öncelikle amaç, kapsam, vizyon ve yöntem daha sonra kazanım ve etkinlikler kısımlarından ayrıntılı olarak incelenmiştir. 30 ilköğretim programı değerlendirildiğinde yukarıda belirtilen kısımlarda kütüphane kullanımı, okuma ve araştırmaya yönlendirici ifadeler olmasına karşın, her ders için dengeli ve yeterli bir dağılım bulunmadığı vurgulanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Önal, İnci, & Şenyurt Topçu, Özlem. (2013). Eğitimi Gerçekleştirmek: Öğretim Programlarında Okul Kütüphanelerinin Yeri. Bilgi Dünyası, 14(2), 306-328. https://doi.org/10.15612/BD.2013.123

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler