Türkiye’de Gazetecilerin Bilgi Gereksinimlerinin ve Arama Davranışlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • İnci Önal Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.308

Anahtar Kelimeler:

Kullanıcı araştırmaları, Bilgi gereksinimleri, Bilgi arama davranışı, Gazeteciler, Gazetecilik, Medya, Bilgi yönetimi, Türkiye

Özet

Araştırmanın amacı, Türkiye’de gazetecilerin bilgi gereksinimlerini ve arama davranışlarını ortaya çıkarmaktır. Ocak 2007 ile Haziran 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen bu araştırmada, Türkçe olarak yayınlanan 31 ulusal günlük gazetede görev yapan 217 gazetecinin özellikleri, bilgi gereksinimleri, ilgileri, bilgi kaynaklarını ve bilgi merkezlerini kullanma amaçları saptanmıştır. Gazetecilerin araştırma alanlarının başında haberin yazımı ile ilgili bilgiler geldiğinden, bu doğrultuda geniş kapsamlı, güncel ve orijinal bilgiye en kısa zamanda ulaşmak istenmektedir. Yapısal değişimler, ekonomik güçlükler ve enformasyon teknolojisinin kullanımı, gazetecilerin bilgi gereksinimlerini ve bilgi arama davranışlarını değiştirmiştir. Gazetecilerin kütüphanelerde ve arşivlerde karşılaştıkları bilgi erişim engellerinin başında bilgiyebelgeye hemen erişememe, aranılan kaynağı bulamama, bilgi hizmetlerine yabancılık, öz bilgiye erişememe gibi sorunlar gelmektedir. Çalışmanın sonunda mevcut durumu iyileştirmek için bazı öneriler sunulmuştur. Böylece gelecekte bilgi erişimi kolaylaştıran sistemlerin hayata geçirilmesi beklenmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Önal, İnci. (2008). Türkiye’de Gazetecilerin Bilgi Gereksinimlerinin ve Arama Davranışlarının Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 9(2), 286-314. https://doi.org/10.15612/BD.2008.308

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler