Okul Kütüphanesi Kullanımında Öğretmenlerin Rolü ve Sorumlulukları

Yazarlar

  • İnci Önal Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Erdinç Alaca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2015.482

Anahtar Kelimeler:

Okul kütüphanesi, Kütüphane kullanma alışkanlığı, kütüphane kullanımı, Öğretmenler

Özet

Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin okul kütüphanesi kullanımları konusunda öğretmenlerin etkisini ölçebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Mustafa Necati ve Ulviye Fenmen Ortaokullarında beş, altı, yedi ve sekizinci sınıfa giden toplam 225 öğrenciye okul kütüphanesi kullanımda öğretmenlerin etkisini ölçmeye ilişkin 16 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. 2014-2015 Öğretim yılında uygulanan anketten elde edilen sonuçlar neticesinde her iki ortaokul öğretmenlerinin de öğrencilerin kütüphane kullanımları üzerinde önemli derecede bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca okullarda bulunan kütüphanelerin düzensiz ve bakımsız olması, ilgilenecek bir personelin bulunmaması da çocukların kütüphaneye karşı olumsuz yaklaşımlarının diğer sebepleri olarak gözlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2015-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Önal, İnci, & Alaca, E. (2015). Okul Kütüphanesi Kullanımında Öğretmenlerin Rolü ve Sorumlulukları. Bilgi Dünyası, 16(1), 105-126. https://doi.org/10.15612/BD.2015.482

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri