Web Sitesi Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi Web Sitesi Örneği

Yazarlar

  • Halise Şerefoğlu Henkoğlu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
  • Denizhan Demirkol Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2018.665

Anahtar Kelimeler:

Kullanılabilirlik, web sitesi kullanılabilirliği, kütüphane web sitesi, bilgi erişimi, bilgi arama

Özet

Bu çalışma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi’nin web sitesinin kullanılabilirlik özelliklerini eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmeyi amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcılarını, uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü 14 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı bu araştırmada verilerin toplanmasında kullanılabilirlik testi, anket, gözlem ve sesli düşünme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Kullanılabilirlik testinin uygulanması aşamasında; katılımcılara kütüphane web sitesinin kullanım amaçları doğrultusunda tanımlanmış ve sitede sunulan bilgi ve hizmetlere ilişkin görevler verilmiştir. Katılımcılar görevleri tamamlarken katılımcıların süreç içerisindeki davranışları gözlemlenerek not edilmiş, web sitesine ilişkin olumlu ve olumsuz düşünceleri sesli düşünme yöntemiyle elde edilmiş, görevleri tamamlama süreleri, başarı oranları ve adım sayıları kaydedilmiştir. Kullanılabilirlik testinin ardından memnuniyet anketi uygulanarak katılımcıların web sitesine ilişkin memnuniyet düzeyleri keşfedilmiştir. Toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular; katılımcıların web sitesinin kullanımına ilişkin en fazla zorlandıkları alanın katalog, veritabanı vb. farklı kaynakları kullanarak bilgiye erişmek olduğunu göstermiştir. Bu durumun temel nedenlerinden biri, katılımcıların web sitesinde sunulan arama motoru bölümünü kullanmakta zorluk yaşamalarıdır. Bununla birlikte, katılımcıların kütüphane kataloğu, veritabanı, açık erişim, süreli yayın vb. terimlere aşina olmamaları da bilgiye erişimde istenilen verime ulaşamamalarının nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda; kütüphane web sitesinde sunulan bilgi ve hizmetlerin sunumunda hedef kullanıcı grubunun bilgi arama davranışlarının temel alınması, arayüzde mümkün olduğunca daha sade ve kullanıcı tarafından anlaşılabilir terimlerin kullanılması, kullanıcıların öncelikli ihtiyaç duydukları katalog tarama, veritabanları vb. araçların ön plana çıkarılması ve kütüphane web sitesinin kullanımına ilişkin bir eğitim programının hazırlanması önerilebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2018-11-19

Nasıl Atıf Yapılır

Şerefoğlu Henkoğlu, H., & Demirkol, D. (2018). Web Sitesi Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi Web Sitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 19(2), 113-143. https://doi.org/10.15612/BD.2018.665

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler