Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili

Yazarlar

  • Zehra Taşkın Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.240

Anahtar Kelimeler:

Bibliyometri, Bilgi Dünyası dergisi, ÜNAK

Özet

Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgibilim alanı literatürünün gelişmesinde Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) resmi yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinin katkısı bilinmektedir. 2000 yılından bu yana Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan Bilgi Dünyası dergisi üniversite ve araştırma kütüphaneleri ile birlikte, bilgibilim, bilgi hizmetleri, bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan makaleleri yayımlamayı amaçlamaktadır. Çalışmamızda da Bilgi Dünyası dergisinde yayımlanan 104 makale ve 60 görüş bibliyometrik özellikleri açısından analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre yayımlandığı ilk yıldan bu yana geçen süre göz önüne alındığında son üç yılda yayımlanan hakemli makale sayısının diğer yıllara oranla daha yüksek oranda olduğu görülmüştür. Makalelerin konu dağılımı olarak ise çoğunlukla bilgi merkezleri ile ilgili olduğu saptanmıştır. Çalışma sonuçlarında Bilgi Dünyası dergisi örneğinden hareketle Türkiye’deki kütüphanecilik alanında yapılan çalışmalara yönelik detaylı bir atıf analizi çalışmasının gerekliliği önerilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Taşkın, Z., & Çakmak, T. (2010). Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Bilgi Dünyası, 11(2), 332-348. https://doi.org/10.15612/BD.2010.240

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri