Akıllı Bilgi Erişim, Akıllı Araçlar ve Onları Destekleyen Standartlar İster

Yazarlar

  • Alan Gilchrist Cura Consortium and Metataxis

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.262

Anahtar Kelimeler:

World-wide-web, “Google”, Bilgi erişim, Yapısallaştırılmış sözlük, Standartlar

Özet

“World-wide-web”de Google, etkin ve popüler bir arama motorudur. Fakat birçoğu Web’de bile olmayan bilgilere erişme ve onları paylaşma açılarından ortaya çıkan büyük ve gittikçe büyüyen sorunun varlığıyla, kişileri körleştirme etkisine sahip olmaya başlamıştır. Bu sorunla etkin bir şekilde baş etmek istiyorsak, geniş bir bilgi süreçleme standardına ve araçlarına ihtiyacımız vardır. Bu anlayışı örneksemek üzere, çalışmada, kendi arasında işlemlenebilen ve yapısallaştırılmış sözcük dağarına ilişkin yeni Britanya Standartları’na ve ortaya konulmaya başlanan Uluslararası Standartlara ve ayrıca uygulama ve geliştirme yolları açık olan bazı sistemlere kısa değinmeler yapılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Gilchrist, A. (2010). Akıllı Bilgi Erişim, Akıllı Araçlar ve Onları Destekleyen Standartlar İster. Bilgi Dünyası, 11(1), 171-177. https://doi.org/10.15612/BD.2010.262

Sayı

Bölüm

Görüşler