Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir mi?

Yazarlar

  • Alan Gilchrist Cura Consortium and TFPL Ltd.

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2007.358

Anahtar Kelimeler:

Görüşler

Özet

İnternetin, örgütlerin üst ve orta düzeylerinde gerçekleşen yönetsel çalışmaları kolaylaştırdığı ve girişimci yerel ağların (intranet) uygulamalarına dönüştürülebileceği yönünde iyi olduğu konusunda ortak bir anlayış bulunmaktadır. Bilginin dağıtımı konusundaki en son moda, web günlüklerini (blogs), wiki’leri ve RSS gibi çeşitli araçları içeren Web 2.0. olgusudur. Bu çalışma, kısaca bilginin işlenmesinde kullanılan daha resmi ve geleneksel araçlar ile Web 2.0 olgusu arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır. Çalışma, Web 2.0. olanaklarının İnternette büyüyeceği ve gelişeceği sürede, kurumlardaki Web 2.0.’ın kullanımının, yedek bir hizmet olarak değil, kurumların mevcut hizmetlerine ek olarak dikkatli bir şekilde planlaması gerektiği ile sonuçlanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2007-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Gilchrist, A. (2007). Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir mi?. Bilgi Dünyası, 8(1), 123-139. https://doi.org/10.15612/BD.2007.358

Sayı

Bölüm

Görüşler