Terminolojiye Aşırı Yüklenme

Yazarlar

  • Alan Gilchrist Cura Konsorsiyumu

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2001.457

Anahtar Kelimeler:

Mekanik indeksleme, Aşırı bilgi yükleme, Taksonomi, Bilgisayarla sınıflama

Özet

Bugün, enformasyon sanayiinde birçok alandan gelen profesyoneller ve bunların arasında bu alanda en çok emek vermiş olan kütüphaneciler, belge ve bilgi bilimciler, eğer kendi profesyonelliklerini sürdürmek ve göreceli olarak bu atana giren yeni kişilerle etkin bir şekilde çalışmak istiyorlarsa, diğer meslekte olanların dilini öğrenmelidirler.

Yukarıda ifade edilen gerçek, "taksonomi" teriminin yeni kullanımına ilişkin bir örnek üzerinde anlatılmış ve yazar tarafından yapılmış olan bir araştırmanın bulgularına dayanarak, bu terimin çeşitli anlamları açıklanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2001-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Gilchrist, A. (2001). Terminolojiye Aşırı Yüklenme. Bilgi Dünyası, 2(1), 37-47. https://doi.org/10.15612/BD.2001.457

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler