Çevrim-içi Fantazi Oyunlarında Yansımayı (Tefekkürü) Öğrenme

Yazarlar

  • Tunç D. Medeni TURKSAT
  • Kazunori Miyata Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
  • Mustafa Sağsan Başkent Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2009.273

Anahtar Kelimeler:

Bilgi paylaşımı, Bilgi üretimi, Rol oyunları, Yansıma (tefekkür), Uygulama toplulukları

Özet

Gönüllüler tarafından oynanan ve ücretsiz olan çevrim içi rol oyunları ve sanal toplulukları, daha küçük oyun topluluklarıyla ilgili çalışmalar sınırlı sayıda olmasına rağmen, iş ve akademi çevresinde daha fazla cezbedici hale gelmiştir. Bu çalışmada bu küçük çevrim içi fantezi rol oyunları topluluklarından birisi olan Wold’un Dünyası ele alınmış ve katılımcılarla ilgili olarak İnternet görüşmeleri tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın arka planıyla ilgili enformasyon verildikten sonra, araştırmanın üç kısımdan oluşan çerçevesi sunulmuştur. Bunlar, 1) öğrenme ve tefekkür için eşzamansız iletişim araçlarının kullanılması 2) tefekkürün kavramsallaştırılması 3) tefekkür ve öğrenmede hikâye anlatımı ve rol oyunlarının rolüdür. Bu çerçeve ışığında, 1) kişinin kendisi ile 2) bireysel olarak ve 3) kişiler arsında oluşan tefekkür ve öğrenmeye ilişkin bulgular, çevrimiçi rol oyunlarında tartışılmıştır. Çalışma, yapılan araştırmanın uygulanabilirliği ve sınırlılıklarıyla bir sonuca varmıştır. Umulmaktadır ki, bu olgudaki gelişme, öğrenmeyle ilgili tefekkürün oluşabilmesine yönelik gelişmekte olan sürdürülebilir sanal toplulukların çok oyunculu bir yönde değişim göstermesini ve katı teknolojiden daha hafif tefekküre yönelik öğrenme ve uygulamalara doğru bir amaca yönelimin gerçekleşmesini sağlayacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2009-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Medeni, T. D., Miyata, K., & Sağsan, M. (2009). Çevrim-içi Fantazi Oyunlarında Yansımayı (Tefekkürü) Öğrenme. Bilgi Dünyası, 10(2), 139-162. https://doi.org/10.15612/BD.2009.273

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler