Bilgi Mesleğine Bağlılık ve Adanmışlık: Platonik Bir İlişkinin Gelgitleri ve Profesyonellikle İmtihanı

Yazarlar

  • Mustafa Sağsan Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) Yönetim Kurulu Başkanı; İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başkanı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Koordinatörü
  • Burak Fırtına Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2015.485

Anahtar Kelimeler:

Mesleki bağlılık, Mesleki adanmışlık, Profesyonellik, Profesyonel olmayan kütüphaneciler, KKTC

Özet

Bu çalışma, KKTC’de profesyonel olmayan kütüphanecilerin, kütüphanecilik mesleğinde yaşadıkları platonik ilişkiye yönelik gelgitlerin, gerçek bir mesleki bağlılığa nasıl dönüştürülebileceğinin altını, profesyonellik düzeyleri ve mesleki bağlılık ile mesleki adanmışlık kavramları çerçevesinde irdelemektedir. Çalışmada profesyonellik düzeyi; sorumluluk, öğrenme, sosyal medyada takip ve yardımlaşma olarak dört temel düzeyde ele alınmıştır. Mesleki bağlılık ise duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olarak üç türde incelenmiştir. Son olarak mesleki adanmışlık mesleğe yönelik haz alma adanmışlığı ve bireyin meslekte kendisini dinç hissetmesine yönelik adanmışlık olarak iki temel boyutta değerlendirilmiştir. Ampirik olarak yapılan araştırma sonuçlarına göre, profesyonel olmayan kütüphanecilerin hem mesleki sorumluluklarına, hem meslekte yeni bilgiler öğrenmelerine hem de bir birleriyle yardımlaşmalarına dayalı profesyonellik düzeyleri, meslekte dinç olmaya yönelik adanmışlığı pozitif yönde etkilemektedir. Benzer şekilde, bireyin meslekle ilgili gelişmeleri sosyal medyadan takip etmesi, normatif bağlılığını negatif yönde etkilemektedir. Son olarak profesyonel olmayan kütüphanecilerin birbirleriyle yardımlaşmaları, mesleklerindeki duygusal bağlılığı pozitif yönde etkilemektedir. Çalışma sonucunda profesyonel olmayan kütüphanecilerin mesleklerine karşı gerçek bir adanmışlıkla bağlanmaları için dört temel öneri ortaya konulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2015-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Sağsan, M., & Fırtına, B. (2015). Bilgi Mesleğine Bağlılık ve Adanmışlık: Platonik Bir İlişkinin Gelgitleri ve Profesyonellikle İmtihanı. Bilgi Dünyası, 16(1), 1-22. https://doi.org/10.15612/BD.2015.485

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler