Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde “İnsan”

Yazarlar

  • Mustafa Sağsan Başkent Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2002.518

Anahtar Kelimeler:

İnsan ilişkileri, Bilgi yönetimi, Örgütsel öğrenme, Örgütlerde insan varsayımı, Küme modeli

Özet

Bu çalışma, insan ilişkileri, bilgi yönetimi ve örgütsel öğrenme üçgeninde insanın önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, insan ilişkileri yaklaşımı, örgütsel bilgi yönetimi alanı ve örgütsel öğrenme süreçlerinde insana ilişkin yapısal modeller açıklanmıştır. Çalışmada, bu üç alanın ara kesiti olarak belli insan özelliklerinin önerildiği bir küme modeli geliştirilmiştir. Örgütlerde verimliliğin artması için bu model baz alınarak insana yatırım yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2002-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Sağsan, M. (2002). Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde “İnsan”. Bilgi Dünyası, 3(2), 205-230. https://doi.org/10.15612/BD.2002.518

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler