Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri

Yazarlar

  • Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2009.280

Anahtar Kelimeler:

Elektronik belge yönetimi, InterPARES Projesi, Türkiye

Özet

InterPARES, 1999 yılında başlatılmış ve üç aşamadan oluşan bir projedir. Projenin üçüncü aşaması olan InterPARES 3, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 15 takımla gerçekleştirilmektedir. Daha önce tamamlanan InterPARES projelerinin (InterPARES 1, 1999-2001; InterPARES 2, 2002-2007) ortaya koyduğu kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar, küçük organizasyonlardan büyük teşkilatlara kadar elektronik bilgi ve belge yönetimi sistemlerinin geliştirilmesinde geniş bir alanda uygulama potansiyeli taşımaktadır. Ancak özellikle daha önce güçlü bir bilgi/belge sistemi ile yapılandırılmamış organizasyonlarda elektronik bilgi ve belge yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi konusunda ciddi profesyonel desteklere gereksinim duyulmaktadır. Bu doğrultuda InterPARES 3 Projesi, daha önceki projelerde sayısal koruma üzerine geliştirilen kuram ve metodolojiyi, arşiv kaynağı olarak uzun dönemli saklama gereği duyulan belgelere sahip kurumlara yönelik uygulama modellerini geliştirmek için kullanmayı amaçlamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2009-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Külcü, Özgür, & Çakmak, T. (2009). Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri. Bilgi Dünyası, 10(2), 287-302. https://doi.org/10.15612/BD.2009.280

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

<< < 1 2 3 > >>