TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği

Yazarlar

  • Şahika Eroğlu Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.439

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal bilgi sistemleri, elektronik belge yönetimi, TS13298, e-içişleri

Özet

Bilişim teknolojileri birçok alanda olduğu gibi kamu hizmetlerinin yapılandırılmasında ve vatandaş devlet ilişkilerinde de çeşitli değişimlere yol açmıştır. Bu kapsamda kurum hizmetlerinde kullanılan kurumsal bilgi sistemleri temel olarak elektronik belge yönetimi uygulamalarına dayanmaktadır. Çalışmada; belge yönetimi, kurumsal bilgi sistemleri ve elektronik belge yönetimi kapsamında ulusal mevzuat ve standartlar analiz edilerek- TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standardına dayanılarak geliştirilen bir değerlendirme aracıyla kurumların elektronik belge yönetimi programları için sistem gereksinimlerinin neler olduğu ve standarda uygunluk durumları belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu noktadan hareketle TS 13298 standardı kapsamında geliştirilen ve 40 maddeden oluşan değerlendirme aracı, örnek bir uygulama olarak elektronik belge yönetimi uygulamalarının yoğunlukla gerçekleştirildiği İçişleri Bakanlığında uygulanmış ve söz konusu Bakanlığın elektronik belge yönetimi programının iyileştirilmesi gereken noktaları ve standarda uygunluk durumu analiz edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Eroğlu, Şahika, & Külcü, Özgür. (2014). TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası, 15(2), 327-352. https://doi.org/10.15612/BD.2014.439

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>