Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi

Yazarlar

  • Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Hande Uzun Külcü Türkiye Kızılay Derneği Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2009.279

Anahtar Kelimeler:

Belge Yönetimi, Yazılım, Değerlendirme, Performans ölçütleri

Özet

Belge yönetimi çalışmalarının etkinliği ve sürekliliğini sağlamada kurumsal değerlendirmelerin yapılması, kurum içerisinde idari yapı ve belge uygulamalarına yönelik var olan kapasitenin analiz edilmesi oldukça önemli görülmektedir. Bu kapsamda belge yönetimi alanında uluslararası ve ulusal koşulların değerlendirilmesi, belge işlemlerinde var olan durumu tanımlamak için analizlerin yapılması gerekmektedir. Çalışma kapsamında kurumsal belge işlemlerini etkileyen koşulları ve sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilen programlar ve Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi değerlendirilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2009-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Külcü, Özgür, & Uzun Külcü, H. (2009). Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi. Bilgi Dünyası, 10(2), 261-285. https://doi.org/10.15612/BD.2009.279

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>