2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.335

Anahtar Kelimeler:

Bilgi Edinme Kanunu, E-Devlet uygulamaları, Türkiye

Özet

Ülkemizde son dönemlerde e-devlet uygulamaları ve bilgi edinme hakkı ile ilgili biz dizi çalışa gerçekleştirilmiş ve bunlarla bağlantılı olarak bazı hukuksal düzenlemeler yapılmıştır. Bunların en önemlisi ise 2004’te yürürlüğe girmiş olan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’dur. Edevlet uygulamaları ve sözü edilen kanunun yürürlüğe girmesinin odağında ülkemiz vatandaşlarının ve tüzel kişiliklerinin kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları hizmetlerin daha hızlı, doğu, standart ve eşit olarak yararlanmaları yatmaktadır. Bu noktadan bakıldığından Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun kullanılmasında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren önemli bir artışın olduğu görülmektedir. Bu artışın en önemli göstergeleri kanun gereği TBMM’nin yayınladığı yıllık raporlardır. Çalışmada bu raporlardaki göstergelerden yararlanılarak vatandaş-larımızın kanunun kullanılmasına yönelik ilgisine değinilmiş ve yurtdışında ülkemizdeki e-devlet uygulamalarıyla ilgilenen uluslararası kurumların sayısal değerlendirmelerine yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Anameriç, H. (2008). 2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, 9(1), 225-229. https://doi.org/10.15612/BD.2008.335

Sayı

Bölüm

Görüşler