Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Bilgi Yönetimi İlişkisi

Yazarlar

  • Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2004.486

Anahtar Kelimeler:

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu-Türkiye, Bilgi edinme özgürlüğü, Bilgi yönetimi, Belge yönetimi, Kurumsal bilgi yönetimi- Türkiye

Özet

Türkiye’de sürdürülmekte olan e-Devlet çalışmaları ve Avrupa Birliği uyum projeleri kapsamında birçok kanun ve yeni düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden biri de, hem kamu kurum ve kuruluşların ellerindeki bilgiyi daha verimli ve etkin bir biçimde yönetmelerini sağlayacak, hem de vatandaşların kamu hizmetleri konusunda bilgi edinme hakkını yerine getirecek olan “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”dur. Sözü edilen kanun, şu anda 50 kadar ülkede yürürlüktedir ve demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek için hazırlanmıştır. Böylece kurum ve kuruluşların üretmiş oldukları kurumsal bilgi kontrol altına alınacak, güvenlik, gizlilik ve paylaşılabilirlik sınırları belirlenecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2004-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Anameriç, H. (2004). Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Bilgi Yönetimi İlişkisi. Bilgi Dünyası, 5(2), 168-186. https://doi.org/10.15612/BD.2004.486

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler