Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü

Yazarlar

  • S. Serap Kurbanoğlu Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2001.455

Anahtar Kelimeler:

Bilgi okuryazarlığı, Bilgi okuryazarlığı eğitimi, Bilgi okuryazarlığı standartları, Bilgi okuryazarlığı - okullar, Okul kütüphanecileri

Özet

Bilgi toplumları, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylere gereksinim duymaktadır. Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanan bilgi okuryazarlığı yaşam boyu öğrenmenin temelini oluşturur. Bu durum bilgi toplumunun bireyleri için bilgi okuryazarlığı eğitim programlarının önemini artırmaktadır. Bu makalenin amacı, bilgi okuryazarlığı becerilerinin ilk ve ortaöğretimde kazandırılmasının önemini vurgulamak, öğrenciler için hazırlanacak bir bilgi okuryazarlığı programının içeriğini tartışmak, bu programların hazırlanmasında okul kütüphanecilerinin rolünü ve öğretmenlerle işbirliğinin önemini vurgulamaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2001-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kurbanoğlu, S. S. (2001). Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü. Bilgi Dünyası, 2(1), 1-19. https://doi.org/10.15612/BD.2001.455

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler