Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Öğrenci Profili

Yazarlar

  • S. Serap Kurbanoğlu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2004.496

Anahtar Kelimeler:

Öğrenci profili, Bilgi ve belge yönetimi bölümü, Kütüphanecilik eğitimi

Özet

Bu makalede, Türkiye’deki bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin öğrenci profili üzerine yapılan bir çalışmanın bulguları sunulmuştur. Öğrenci profilinin belirlenmesi, öğrenci gereksinimlerine göre düzenlenmiş öğrenme ortamları hazırlanmasına ve ders programlarının gözden geçirilmesine katkıda bulunacaktır. Bulgular, Türkiye’deki dört bilgi ve belge yönetimi bölümünde kayıtlı bulunan birinci sınıf öğrencilerinin %60’dan fazlasının kız öğrenci olduğunu, öğrencilerin üniversiteye girerken yaptıkları ilk üç tercihleri arasında pedagoji bölümlerinin en çok tercih edilen bölümler olduğunu, öğrencilerin yaklaşık %50’sinin kişisel bilgisayarı ve %35’inin internet bağlantısı bulunduğunu; ayrıca öğrencilerin gerek yabancı dil gerekse bilgisayar okuryazarlığı becerilerinin farklı düzeylerde olduğunu göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2004-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kurbanoğlu, S. S. (2004). Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Öğrenci Profili. Bilgi Dünyası, 5(1), 1-18. https://doi.org/10.15612/BD.2004.496

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler