Öz-Yeterlik İnancı ve Bilgi Profesyonelleri İçin Önemi

Yazarlar

  • S. Serap Kurbanoğlu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2004.484

Anahtar Kelimeler:

Öz-yeterlik, Öğretme yeterliği, Öğretmen yeterliği, Bilgi profesyonelleri

Özet

Öz-yeterlik, kişinin bir işi başarıyla yapmak için gerekli becerilere sahip olduğu konusundaki inancıdır. Öz-yeterlik inancı insan davranışlarını etkiler. İnsan davranışları, gerçekte doğru olandan çok, insanların neyin doğru olduğu yolundaki inancına dayanır. Öğretme/öğretmen yeterliği ise, öğretmenlerin, öğrencilerin performanslarını ve başarılarını etkileme yeteneklerine olan inançları şeklinde tanımlanır ve öğretmenin etkililiği ile yakından ilişkilidir. Bu makalede, “öz-yeterlik” ve “öğretme/ öğretmen yeterliği” olguları üzerinde durulmakta ve bilgi profesyonelleri için önemi tartışılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2004-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kurbanoğlu, S. S. (2004). Öz-Yeterlik İnancı ve Bilgi Profesyonelleri İçin Önemi. Bilgi Dünyası, 5(2), 137-152. https://doi.org/10.15612/BD.2004.484

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler