Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım: Kısım II- Eşleştirme Sorgularının Biçimsel Kavram Analizi ile Modellenmesi

Yazarlar

  • Hayri Sever Başkent Üniversitesi
  • Buket Oğuz AYESAŞ

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2003.509

Anahtar Kelimeler:

Biçimsel kavram analizi, Eşleştirme sorguları, Bağımlılık ilişkileri, Kavram yapıları

Özet

Eşleştirme kurallarının modelleyebilmek için biçimsel kavram analizinden faydalanılmıştır. Biçimsel kavram analizi evreni, nesneler ve özelliklerden oluşan topolojik bir yapı olarak görür. Nesneler ve özellikler arasındaki ilişkiyi kullanarak kavram adı verilen birimi tanımlar. Bir kavram bir grup nesne ve özellikten oluşur. Kavramda yer alan özellikler, kavramda yer alan nesne grubu tarafından taşınan ortak özelliklerin en büyük kümesidir. Benzer biçimde nesneler, kavramda yer alan tüm özellikleri taşıyan en büyük nesne kümesidir. Biçimsel kavram analizi kavramlar arasındaki ilişkileri incelemek ve kavram yapılarını kurmak için matematiğe dayalı biçimsel araç ve teknikleri kullanır. Bu çalışmada, eşleştirme kuralı çıkarımı ve biçimsel kavram analizi arasında bir bağlantı önerilmiş ve geliştirilmiştir. Bir eşleştirme sorgusu ile bulunan bağımlılıkların kavram yapısından elde edilebileceği gösterilmiştir. Biçimsel kavram analizi çerçevesi, eşleştirme kuralı çıkarımını ele alabilecek biçimde genişletilmiştir. Bu genişletmeyi yapabilmek için eşleştirme sorgularının özel bir biçimi olan market sepeti problemi kullanılmıştır. Bu model, eşleştirme kuralı çıkarımı algoritmalarının karmaşıklıklarını ele alabilmek için bir temel sağlamaktadır. Ayrıca, model diğer veri madenciliği problemleri için birleştirilmiş bir çerçeve oluşturmaya yardımcı olabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2003-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Sever, H., & Oğuz, B. (2003). Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım: Kısım II- Eşleştirme Sorgularının Biçimsel Kavram Analizi ile Modellenmesi. Bilgi Dünyası, 4(1), 15-44. https://doi.org/10.15612/BD.2003.509

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler