Kataloglama ve Sınıflamaya Giriş

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2022.696

Anahtar Kelimeler:

Kataloglama, Sınıflama

Özet

Bu çalışmada, Daniel N. Joudrey, Arlene G. Taylor, and David P. Miller’in yazarlığını yaptığı “Introduction to Cataloging and Classification” isimli kitabın tanıtımı yapılmaktadır. Tanıtılan eser, “Giriş, Tanımlama ve Erişim, Otorite Kontrolü, Konu Erişimi, Biçimlendirme ve Sunum, Yönetimsel Sorunlar” başlıklarıyla 6 bölüm ve eklerden oluşmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-11-14

Nasıl Atıf Yapılır

Gültekin, V. (2022). Kataloglama ve Sınıflamaya Giriş. Bilgi Dünyası, 23(2), 205-209. https://doi.org/10.15612/BD.2022.696

Sayı

Bölüm

Tanıtım & Eleştiri