Dijital Çağda Arşivci: Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler ve Roller

Yazarlar

  • Seher İnceoğlu Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Burçak Şentürk Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.437

Anahtar Kelimeler:

Arşivci, Dijital Çağ, Arşivcilikteki yeni unsurlar

Özet

21. yüzyıl ile bilgi çağı ya da dijital çağ hayatımıza girmiş, teknolojinin gelişimi ile birlikte arşiv bilimi fiziksel ortamla beraber elektronik ortamda da yürütülmeye başlanmış ve arşiv bilimine yeni bir boyut kazandırmıştır. Arşiv biliminin mevcut ve günümüzdeki durumunun incelenmesi özellikle bu çağın arşivcilik bilimi, arşivci ve arşiv kavramlarına kattığı yeni unsurlar ve alandaki uygulamaların tanımlanması açısından önemli görülmektedir. Bu çerçevede arşivci pozisyonundaki 150 katılımcıya anket uygulanmış ve alınan verilerle arşivcinin değişen görev tanımı ve sorumluluklarının ortaya konması, mesleğin mevcut durumu ve sorunlarının tanımlanması hedeflenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

İnceoğlu, S., & Şentürk, B. (2014). Dijital Çağda Arşivci: Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler ve Roller. Bilgi Dünyası, 15(2), 353-374. https://doi.org/10.15612/BD.2014.437

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler