Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2019.709

Anahtar Kelimeler:

Derme, derme geliştirme, derme geliştirme politikası, halk kütüphaneleri

Özet

Derme geliştirme politikası kütüphanenin mevcut dermenin boyutunu tanımlayan, kaynakların gelişmesinin devamını sağlayan ya da bunu planlayan, dermenin gücünü ortaya koyan ve seçim felsefesi ile kurumun genel amaçları arasındaki ilişkiyi gösteren ve düşünce özgürlüğünün bir ürünü olarak ortaya çıkan doküman metni olarak tanımlanmaktadır. Halk kütüphanelerinde dermenin nitelik ve nicelik olarak kullanıcıya uygun olması ve bu kapsamda her halk kütüphanesinin bir derme geliştirme politikasına sahip olması beklenmektedir. Çalışma bu kapsamda, Türkiye’deki derme geliştirme hizmetlerinin nasıl yapılandığının, il ve ilçe halk kütüphanelerinin derme geliştirme politikalarının durumunun, il ve ilçe halk kütüphanesindeki müdür ve kütüphanecilerin derme geliştirme politikaları hakkındaki düşünce ve görüşlerinin uygulanan anket kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de derme geliştirme süreçlerine dayanak olan Yayın Seçme Yönetmeliği’nin de değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimleme yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18 programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik değerler, sıklık ve Ki-kare istatistik hesapları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları konusunda var olan koşullar, sorunlar tanımlanmaya, bu sorunların çözümüne dönük bir yol haritası çıkarılmaya çalışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2019-05-22

Nasıl Atıf Yapılır

Cengiz, E., Külcü, Özgür, & Yılmaz, B. (2019). Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 20(1), 1-24. https://doi.org/10.15612/BD.2019.709

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 4 5 6 > >>