Belge Yönetiminde Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uygulamaları

Yazarlar

  • Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.239

Anahtar Kelimeler:

Belge yönetimi, Dijitalleştirme, Kurumsal içerik yönetimi

Özet

Bu çalışma özellikle dijitalleştirme ve kurumsal içerik yönetimi uygulamalarının ardından belge yönetimi alanında yeni koşulları tanımlamayı amaçlamaktadır. Günümüzde dijitalleştirme ve içerik yönetimi iç içe gelişmektedir. Dijitalleştirme uygulamaları geleneksel olarak basılı ortamdan elektronik ortama geçişi temsil etse de yapılandırılmamış metin ya da imajların yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmış formlara dönüştürülmesi, tanımlanması ve erişimi faaliyetlerini de kapsamaktadır. Öte yandan kurumsal içerik yönetimi kurumsal bilgi içeriğin tümünün bütünsel olarak idaresini kapsamakta ve doküman yönetimi, belge yönetimi, Web içerik yönetimi ve iş akış yönetimi uygulamalarını içermektedir. Bu kapsamı ile dijitalleştirme ve içerik yönetim faaliyetleri belge yönetimi uygulamalarını yakından etkilemekte, alanın geleceğine yön vermektedir. Çalışma bu çerçevede gelişen süreci ve sonuçlarını değerlendirmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Külcü, Özgür. (2010). Belge Yönetiminde Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uygulamaları. Bilgi Dünyası, 11(2), 290-331. https://doi.org/10.15612/BD.2010.239

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>