Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ile İlgili Hukuki ve Etik Sorumluluklar

Yazarlar

  • Türkay Henkoğlu Hacettepe Üniversitesi
  • Nazan Özenç Uçak Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.147

Anahtar Kelimeler:

Bilgi güvenliği, Bilgi merkezleri, Bilgi profesyonelleri, Hukuk kuralları, Mesleki etik

Özet

Zaman ve mekân sınırları olmaksızın herkesin bilgi ile buluşabildiği kültür merkezleri haline gelen bilgi merkezlerinde, yeni hukuki ve etik sorumluluklar kapsamında bilgi güvenliğinin sağlanarak gerekli ve yeterli önlemlerin alınması; yakın gelecekte bilgi merkezlerinde meydana gelebilecek birçok maddi ve manevi zararın önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Bu çalışmada, bilgi merkezlerinin ve bilgi profesyonellerinin elektronik bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili hukuki ve etik sorumlulukları, Türk Hukuk Mevzuatı ve mesleki etik kuralları kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda ilgili konulardaki teknik ve idari eksiklikler irdelenmiş ve literatüre dayalı hukuki ve etik sorumlulukların çelişen noktalarına dikkat çekilerek uygulanabilir çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca; konu ile ilgili hukuk alanında ihtiyaç duyulan düzenlemeler üzerinde durulmuş ve hukuk kuralları ile çelişmeyen etik değerlerin belirlenmesinde dikkate alınması gereken konulara değinilerek önerilerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda, bilgi profesyonellerinin bilgi güvenliği ile ilgili olarak farkındalıklarının arttırılması ve bu konuda görevlerini yaparken yükümlü oldukları hukuk kuralları ve mesleki etik değerler hakkında bilinçlenmelerinin sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Henkoğlu, T., & Özenç Uçak, N. (2012). Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ile İlgili Hukuki ve Etik Sorumluluklar. Bilgi Dünyası, 13(2), 377-396. https://doi.org/10.15612/BD.2012.147

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>