Sosyal Bilimler ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı

Yazarlar

  • Nazan Özenç Uçak Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2000.421

Anahtar Kelimeler:

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Sosyal bilimlerde ve kütüphanecilikte nitel araştırma yöntemleri

Özet

Bu makalede sosyal bilimler ve kütüphanecilik alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma yöntemleri birbiriyle karşılaştırılmakta ve nitel yöntemlerin özellikleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Kütüphanecilikte nitel yöntemlerin kullanılmasıyla ilgili araştırmalara kısaca değinilerek Türk kütüphaneciliğinde nicel ve nitel yöntemlerin kullanımını değerlendiren belli başlı içerik analizi çalışmaları özetlenmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2000-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Özenç Uçak, N. (2000). Sosyal Bilimler ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı. Bilgi Dünyası, 1(2), 255-279. https://doi.org/10.15612/BD.2000.421

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri