Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi: Bir Atıf Analizi Çalışması

Yazarlar

  • Nazan Özenç Uçak Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Umut Al Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2009.291

Anahtar Kelimeler:

Bilimsel iletişim, Atıf analizi, Bibliyometri, Tezler

Özet

Bu makalede bilimsel iletişimin zaman içinde gösterdiği değişim üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesinde 1968-2007 yılları arasında sosyal bilimler, temel bilimler, mühendislik, sanat ve beşeri bilimler alanında yer alan 16 disiplinde tamamlanan tezlerin atıf analizi yapılmıştır. Tabakalı örneklemle seçilen 391 tez yıl, sayfa sayısı, atıf sayısı gibi bibliyometrik özelliklerine; bu tezlerde yer alan toplam 29.298 atıf yayın türü, yayının dili, yazar sayısı gibi özelliklerine göre incelenmiştir. Bu özelliklerin zaman içinde ne gibi farklılıklar gösterdiği araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca tezlerde yer alan atıfların dönemler itibariyle yaşlanma hızlarında bir farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Elde edilen bulgular onar yıllık dönemler altında değerlendirilmiştir. Ayrıca, bilimsel iletişimde zaman içinde ortaya çıkan değişimin disiplinler arasında gösterdiği farklılıklar farklı başlıklar altında karşılaştırılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2009-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Özenç Uçak, N., & Al, U. (2009). Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi: Bir Atıf Analizi Çalışması. Bilgi Dünyası, 10(1), 1-22. https://doi.org/10.15612/BD.2009.291

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>