Bilgi Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım

Yazarlar

  • Nazan Özenç Uçak Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2000.397

Anahtar Kelimeler:

Bilgi, Bilgi türleri, Bilgi kanalları

Özet

Makalede, bilgi kavramının tanımlanması ve bu alanda var olan terminolojik zorluklar ele alınarak, kütüphanecilik alanında bilginin tanımlanmasına çalışılmıştır. Bilgi türleri ve bunların özellikleri açıklanmıştır. Ayrıca makalede, bilginin iletilmesi ve iletim kanallarına da yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2000-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Özenç Uçak, N. (2000). Bilgi Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım. Bilgi Dünyası, 1(1), 143-159. https://doi.org/10.15612/BD.2000.397

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri