Metadata Kavramı

Yazarlar

  • Mehmet Emin Küçük Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Umut Al Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2001.470

Anahtar Kelimeler:

İnternet, Metadata, Metadata standartları, Elektronik kaynaklar-kataloglama, Metadata araçları

Özet

İnternet kullanıcılarına iletişimde hız ve kolaylıklar sunmakla birlikte bilgi erişim açısından bir dizi sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunları çevrim içi ortamda yer alan belgelerin tamamının kapsanması, dizinlenmesi, seçimi, erişimi ve bu karmaşık çevrim içi ortamda farkedilebilmek olarak özetlemek olanaklıdır. Çalışmamızda İnternet bilgi kaynaklarının düzenlenmesi ve erişim sorunlarına çözüm olarak ortaya çıkan metadata kavramı açıklanarak, metadata oluşturma araçları ve metadata standartlarından bazıları tanıtılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2001-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Küçük, M. E., & Al, U. (2001). Metadata Kavramı. Bilgi Dünyası, 2(2), 169-187. https://doi.org/10.15612/BD.2001.470

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>