Amerikan Psikoloji Derneği Kaynak Gösterme Rehberi’nin Yedinci Basımının Altıncı Basımıyla Karşılaştırmalı Tanıtımı

Yazarlar

  • Nermin Çakmak

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2021.614

Anahtar Kelimeler:

Amerikan Psikoloji Derneği Kaynak Gösterme Rehberi, APA, kitap tanıtımı

Özet

Amerikan Psikoloji Derneği Kaynak Gösterme Rehberi (Publication Manual of the American Psychological Association – APA)’nin tanıtımında iki temel amaç bulunmaktadır. Bu amaçlardan birincisi kitabın 2010 yılındaki 6. basımından 2020 yılındaki 7. basımına kadar geçen 10 yıllık sürede bilimsel ve akademik yazım ile ilgili yeni gelişmeler ve kaynak türlerinde çeşitlilikler olması ve bu doğrultuda APA’ nın 7. basımında bazı güncellemeler yapılmasıdır. APA7’de hangi konularda güncellemeler yapıldığının ve 10 yıllık süreçte gündeme gelen yeniliklerin neler olduğunun daha rahat izlenebilmesi için APA7’nin tanıtımı APA6’yla karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Böylece bu kitap tanıtım yazısından APA’nın her iki basımını da kullanan bütün ilgili paydaşların daha etkili yararlanabilmesi hedeflenmiştir.

İkinci amaç ise Bilgi Dünyası dergisinin 2020 yılında APA’nın 7. basımını kullanmaya başlamış olmasıdır. Derginin baş editörü olarak bu tanıtım yazısının yazarlar, editörler, hakemler ve araştırmacılar için önemli ve gerekli olduğunun düşünülmesidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2021-05-04

Nasıl Atıf Yapılır

Çakmak, N. (2021). Amerikan Psikoloji Derneği Kaynak Gösterme Rehberi’nin Yedinci Basımının Altıncı Basımıyla Karşılaştırmalı Tanıtımı. Bilgi Dünyası. https://doi.org/10.15612/BD.2021.614

Sayı

Bölüm

Tanıtım & Eleştiri

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>