Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları

Yazarlar

  • Fatma Baysen Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
  • Nermin Çakmak Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Ayten Özsavaş Akçay Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2018.719

Anahtar Kelimeler:

İntihal, tutum, mimarlık, mimarlık öğrencileri

Özet

Bu çalışmada mimarlık öğrencilerinin intihale ilişkin tutumlarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışma enine kesit araştırması desenine göre uyarlanmıştır. Çalışma, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencileriyle (n=233) gerçekleştirilmiştir. Veriler, öğrencilerin “İntihale Karşı Tutum Ölçeği”ne verdikleri yanıtlardan elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin ölçeğin Olumlu, Olumsuz ve Bireysel Değerler boyutlarının üçüne ait orta düzeyde tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin intihale ilişkin bilgileri yetersiz düzeyde çıkmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan diğer önemli sonuçlar da şu şekildedir: Öğrenciler intihalin iyi bir davranış olmadığına inanmalarına rağmen, toplumsal hale gelmiş önemli bir sorun olduğunu düşünmektedirler. İntihal davranışı sergileyip sergilememe şartlara bağlıdır. Yöntembilimsel terimler ve zaman sınırlaması intihal davranışının önde gelen nedenleridir. İntihal, uzmanları ilgilendiren bir meseledir ve öğrenciler özellikle de atıf yapmaksızın eski çalışmalarını kullanmaları durumunda cezalandırılmamalıdırlar. Elde edilen verilere göre, kızlar erkeklere nazaran konuya daha hassas yaklaşmaktadırlar. Ayrıca, intihale ilişkin tutumlar sınıf düzeyi arttıkça daha olumluya doğru değişmektedir. Çalışma sonunda, kütüphanecilere, eğitimcilere ve politika geliştiricilere öneriler getirilmiştir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2018-12-23

Nasıl Atıf Yapılır

Baysen, F., Çakmak, N., & Özsavaş Akçay, A. (2018). Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları. Bilgi Dünyası, 19(2), 231-253. https://doi.org/10.15612/BD.2018.719

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>